Eura vaihtaa maata A. Ahlström Oy:n kanssa

Euran kunta ja A. Ahlström Oy ovat päässeet sopimukseen mittavasta maanvaihdosta. Vaihdos tapahtuu samanarvoisten maa-alueiden vaihtona. Neuvotteluja vaihdosta on käyty kunnan ja yhtiön välillä usean vuoden ajan. Maanvaihto tullaan hoitamaan ilman rahaa.

Euran kunta luovuttaa A. Ahlström Oy:lle 125 hehtaaria maata, joka käsittää pääasiassa teollisuusmetsää muun muassa Hinnerjoelta.

Vaihdossa kunta saa erityisesti kaava-alueella olevia maa-alueita yhteensä 44,3 hehtaaria. Arvoltaan vaihdettavien alueiden on arvioitu olevan yhteensä 621 000 euroa.

Yhtiön kunnalle luovuttamat maat sijaitsevat eri puolilla Euran keskustaa ja Kauttuaa. Luovutetut alueet ovat pääasiassa puisto- ja virkistysalueita sekä asuinalueita. Mukana on valmiiksi kaavoitettuja tontteja sekä alueita, joita tullaan kaavoittamaan omakotitalotonteiksi.

Suurin eli noin 23 hehtaarin kunnan omistukseen siirtyvä alue sijaitsee Kauttualla Säkyläntien ja rautatielinjan välisellä alueella. Alue on osoitettu osayleiskaavassa yritys- ja teollisuuskäyttöön.

Papereita vaihdon suhteen ei ole vielä allekirjoitettu, vaan kaupan toteutuminen edellyttää vielä muodollisia päätöksiä. Asia on kunnanhallituksen käsittelyssä 7. marraskuuta.