Eurajoella ikäihmisten kulttuuritarjonta saanee toimintamallin

Eurajoen kulttuuritoimen koordinoima Kaikille ikäihmisille kulttuuria -esiselvityshanke kartoitti kolmen kuukauden aikana kuntalaisten ajatuksia ikäihmisten kulttuuripalveluista ja -tarjonnasta.

Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä, että kulttuuritoimintaa tulee järjestää ikäihmisille. Runsaat puolet vastaajista oli tyytyväisiä ikäihmisten kulttuuritarjontaan.

Tapahtumien sijainti, matkat, tiedottaminen, ajankohdat ja hinnoittelu saivat kritiikkiä.

Eurajoen erilaisten toimijoiden yhteistyötä aiotaan kehittää.

Lisäksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Syntyneitä ajatuksia kulttuurivuosikellosta, kulttuurikummiudesta, muistojeni tupakammarista ja muistelusalkusta on tarkoitus kehitellä.

Tavoitteena on, että vielä syksyn aikana starttaisi puolitoista vuotta kestävä hanke, jonka puitteissa luotaisiin Eurajoelle ikäihmisten kulttuuripalveluiden toimintamalli yhteistyössä sosiaalitoimen ja paikallisten toimijoiden kanssa.