Eurajoella uudistetaan ikäihmisten palveluiden sisältöä

Eurajoen kunta on mukana Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa Yhteisvoimin kotona -hankkeessa, jossa kehitetään ikääntyneiden kotiin annettavia palveluja ja kuntoutusta.

Hieman yli 1,5 miljoonan euron hankkeella pyritään vahvistamaan ikäkkään henkilön ja hänen omaistensa mahdollisuutta vaikuttaa ikäihmiselle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Lisäksi hankkeen avulla yhtenäistetään kuntoutusketjua ja kehitetään ennakoivaa kuntoutusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 13,3 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen.

Tällä hakukierroksella avustusrahaa saivat hankkeet, joilla puututaan perheväkivaltaan, ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymiskehitystä, autetaan muistisairaita, kehitetään ikäihmisten kuntouttavia palveluja ja pitkäaikaissairaiden hoitoprosesseja sekä saattohoitoa.