Eurajoella Vähäjoen valuma-alueella levitetään pelloille rakennekalkkia

Eurajoella on menossa rakennekalkkikokeilu. Kalkkia levitetään 20 viljelijän pelloille. Kuva: Juha Kääriä

Eurajoella Vähäjoen valuma-alueella on käynnissä peltojen rakennekalkitus. Peltoja kalkitaan 20 viljelijän mailla.

Työ on osa laajaa tutkimushanketta, jonka avulla selvitetään rakennekalkituksen tehokkuutta maatalouden vesiensuojelukeinona.

– Eurajoen peltokokeessa mitataan rakennekalkituksen vaikutusta ojaveden laatuun ja peltojen maaperään, kerrotaan ProAgrian tiedotteessa.

Tietoa puuttuu

Suomessa rakennekalkin käyttö on toistaiseksi ollut melko vähäistä, ja tietoa puuttuu rakennekalkituksen oikeanlaisesta toteutuksesta ja menetelmän vaikuttavuudesta.

– Eurajoella toteutettavan peltokokeen avulla saamme tietoa siitä, miten rakennekalkitus käytännössä kannattaa toteuttaa niin viljelijän, työn toteuttavan urakoitsijan kuin mahdollisimman hyvien ympäristövaikutusten kannalta, toteaa Sauli Jaakkola Pyhäjärvi-instituutista.

Tutkimusta tehdään kolmella yhtenäisellä peltovaluma-alueella, joista kahdelle levitetään rakennekalkkia tänä vuonna ja ensi keväänä, ja kolmas alue toimii vertailualueena.

Hankkeessa mukana oleva viljeliljä Tero Tuominen tuntee menetelmän ammattilehtien kautta, mutta ei ole sitä aiemmin kokeillut.

– Suhtaudun positiivisesti tutkimustyöhön ja pidän tällaista avointa ja vuorovaikutteista yhteistyötä viljelijöiden kanssa tärkeänä ja toivoisin sen lisääntyvän, Tero Tuominen sanoo.

Rakennekalkki levitetään pellolle sadonkorjuun jälkeen. Levitystyö etenee sitä mukaa kuin peltoja saadaan sateiden välissä puitua ja pellot ovat riittävän kuivia muokattaviksi.

Iso yhteishanke

Tutkimusta tehdään laboratorioissa ja pelloilla Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Tuloksista kootaan käytännönläheinen opas.

Laajaa yhteistyöhanketta vetää Turun ammattikorkeakoulu ja toteuttajina ovat mukana Pyhäjärvi-instituutti, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, Turun kaupunki ja ProAgria Länsi-Suomi.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.