Eurajoelta tiukat ukaasit omasta joestaan


Eurajoen kunta vaatii merkittäviä parannuksia, jotta jokiveden pilaantuminen voidaan estää Eurajoessa. Jäteveden puhdistamista pitää kunnan lausunnon mukaan tehostaa huomattavasti euralaisessa yhteispuhdistamo JVP-Eura Oy:ssä.

Lausunto on osoitettu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, ja se koskee JVP-Euran hakemusta ympäristöluvan muuttamiseksi.

Eurajoen kunta katsoo, että JVP-Eura Oy on selvästi suurin Eurajokea pilaava laitos, koska sen osuus jokeen johdetuista jätevesistä on 61 prosenttia.

Ylikuormituksesta ja häiriöistä kärsineen puhdistamon lupaa tulisi kunnan lausunnon mukaan harkita yhteistarkastelussa puhdistamon suurten kuormittajien kanssa. Huomioon tulee ottaa HK Ruokatalon, Hallavaaran jätekeskuksen ja Satakierto Oy:n jätevesien määrät, laadut ja vaikukset puhdistamolle.

Eurajoki vaatii myös entistä tarkempaa valvontaa ja huomiota tulokuormitukseen sekä puhdistamon toimintavarmuuteen. Erityisesti kunnanhallitus katsoi, että suolistoperäisten bakteerien pääsyä vesistöön tulee rajoittaa. Eurajoki vaatii myös määräaikaa, jossa Euran keskustan viemäriverkoston ylivuodot tulee selvittää ja saneerata.