Eurajoen kemikaalipäästö: Suomessa ei mittausmenetelmää

Euran paperiteollisuudesta Eurajokeen päässeen kemikaalin ympäristövaikutuksia joudutaan seuraamaan jännityksellä.

Kemikaalin välittömästä myrkyllisyydestä on olemassa jonkin verran tutkimuksia, mutta erityisesti pitkäaikaiset vaikutukset ovat mysteeri jopa ympäristöviranomaisille.

Jujo Thermal Oy:stä pääsi torstaina viemäriverkostoon 50 kiloa 2,2'-diallyyli-4-4’sulfonyylidifenolia.

Kyseessä on Eurajokea pidempään kuormittaneen bisfenoli A:n (BPA) "sukulaisaine", jota käytetään paperin päällystyksessä.

 

Kemikaali päätyi viemäriverkoston kautta JVP-Eura Oy:n puhdistamolle. Ympäristöviranomaiset selvittivät tapahtumaa ja kemikaalin kulkeutumista perjantaina.

 – Tämäntyyppiset aineet voivat hajota biologisessa jätevedenkäsittelyprosessissa. Tarkkaa tietoa kuitenkaan juuri kyseisen kemikaalin hajoavuudesta ei ole saatavilla, kertoo ylitarkastaja Helmi Kotilainen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Oletettavaa on, että kemikaalia pääsi myös puhdistamon läpi Eurajokeen. Tämänkin todentaminen on tosin hankalaa.

– Kemikaalilla ei ole Suomen laboratorioissa tutkimusmenetelmää. Se vaikeuttaa suoraa pitoisuuksien mittaamista vesistöstä.

 

Kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen mukaan aine hajoaa ympäristössä erittäin hitaasti.

Toisaalta 50 kiloa laimenee joessa nopeasti.

– Akuutit toksisuusarvot vesikirpulle, kalalle ja levälle ovat melko korkeita ja laskennallisesti vesistössä ei näitä rajoja ylitetty, Kotilainen kertoo.

Pitkäaikaisvaikutukset ovat suurempi kysymysmerkki, sillä BPA:n tapaan myös uusin haverikemikaali kertyy eliöihin.

– Pitkäaikaisia haittavaikutuksia on usein hankala selvittää ja tällä hetkellä tutkittua tietoa ole saatavilla.

Vuonna 2011 Jujo Thermalilta pääsi Eurajokeen tuhat kiloa BPA:ta.

ELY teki tapahtumasta rikosilmoituksen, ja asia on ollut vajaan vuoden verran syyteharkinnassa Länsi-Suomen syyttäjänvirastossa.