Eurajoen kunnanhallitus äänesti ydinvoimalan jatkoajasta

Eurajoen kunnanhallitus puoltaa lisäajan myöntämistä TVO:n neloslaitoksen rakentamisluvan hakemiselle. Lausunnosta keskustellaan seuraavaksi ensi maanantaina Eurajoen valtuustossa.

Hallituksen ehdotus ei ollut yksimielinen. Jäsenistä kuusi kannatti lisäajan myöntämistä, mutta keskustan Elina Tähtivuori ja sosiaalidemokraattien Minna From eivät. Heidän mukaansa anottu lisäaika ei muuta hanketta yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi eikä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottavaksi. Heidän mukaansa tulevat energiantuottamishankkeet tulisi käsitellä eduskunnassa yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi yksi hallituksen jäsenistä äänesti tyhjää.

Perussuomalaisten Tomi Salonen olisi siirtänyt lausunnon antamista, kunnes TVO:lta on saatu suunnitelmat ja aikataulut toisen tieyhteyden rakentamisesta. Hän ei kuitenkaan saanut kannatusta.

Valtuustolle menevään esitykseen liittyy myös kolme eriävää mielipidettä.