Eurajoen kuntoa seurataan uusin mittarein

Viime kesästä asti käyttökiellossa olleen Eurajoen kuntoa ja kunnon seurantaa pyritään kohentamaan kesällä käynnistyvällä yhteishankkeella.

Vedenlaadun tarkkailua tehostamaan jokeen asennetaan kolmesta neljään uutta automaattista mittaria. Niiden tulokset on jatkossa kaikkien nähtävissä kartalla uudella nettisivustolla, joka avautuu sekin kesän mittaan. Samalla myös perinteistä vesinäytteillä tapahtuvaa seurantaa tehostetaan.

Eurajoki.info-nimiseen palveluun kerätään lisäksi asukkaiden ja joen varren toimijoiden kokemuksia niin nykypäivän joesta kuin menneiltä vuosiltakin. Kokemukset kerää Turun yliopiston Porissa toimiva maisemantutkimuksen oppiaine.

Uuden hankkeen yhtenä tavoitteena on turvata Eurajoen suojelutyön pitkäaikainen koordinointi ja rahoituksen jatkuvuus sekä eri toimijoiden välinen vuorovaikutus.

Hankkeessa ovat mukana Pyhäjärvi-Instituutin, JVP-Eura Oy:n ja Turun yliopiston lisäksi kaikki alueen kunnat. Varsinais-Suomen Ely-keskus rahoittaa hanketta Länsi-Suomen EAKR-varoista.

Työt JVP-Euran jätevesilaitoksen toimivuuden parantamiseksi on aloitettu ja alkukesän kokemukset näyttävät hyviltä. Toukokuussa käynnistetyn ohitusvesien hygienisoinnin raportit näyttävät enterokokkipitoisuuksien laskeneen toivotulla tavalla. Edelleen puhdistamolla ja Euran kunnassa kannetaan huolta kuntalinjasta tulevan jäteveden laadun suuresta vaihtelusta. Selvitykset jatkuvat edelleen. Kuormitusta tulee ilmeisen selvästi lähteestä, jollaista ei pitäisi olla, aprikoi toimitusjohtaja Anna Halinen.

Jätevedenpuhdistuksen toimivuuden ohella on olennaisen tärkeää, että kaikki jokivarren asukkaat ja yritykset muistavat vastuunsa ympäristön kuormittajana, muistuttaa vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelä Pyhäjärvi-instituutista.