Eurajoen mielestä neljä kaistaa paras vaihtoehto kasitien tulevassa parantamisessa

Rauman ja Eurajoen välinen osuus valtatie 8:sta mahdollisesti nelikaistaistetaan. Mukana suunnitelmissa on myös eritasoliittymä Olkiluodontien risteykseen.
Rauman ja Eurajoen välinen osuus valtatie 8:sta mahdollisesti nelikaistaistetaan. Mukana suunnitelmissa on myös eritasoliittymä Olkiluodontien risteykseen. Kuva: Juha Sinisalo

Eurajoen kunnan mielestä valtatie 8 nelikaistaistaminen olisi paras vaihtoehto, kun suunnitellaan kasitien parantamista Rauman ja Eurajoen välillä. Kunta antoi lausuntonsa koskien hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA).