Eurajoen päästöistä jätettiin jälleen kertomatta asukkaille – "vesi oli limaista ja haisi pahalle"

Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Varjosen mukaan hallintokantelu on edennyt Suomen ympäristöministeriön käsiteltäväksi. Kuva: arkisto / Pekka Lehmuskallio


Eurajoen vesiensuojeluyhdistys pyytää tutkimaan, onko JVP-Eura Oy:n ja Apetit Ruoka Oy:n valvova viranomainen Varsinais-Suomen ely-keskuksen ympäristönsuojeluyksikkö toiminut hyvän hallintotavan mukaisesti jättäessään tiedottamatta julkisesti jokiveden laadun heikkenemisistä.

Hallintokanteluun liittyvät tapahtuman ajoittuvat vuodelle 2020, jolloin ensin Euran vesilaitoksen Vähä-Vaheen pumppaamosta johdettiin suoraan Eurajokeen helmikuun talvitulvien aikana ylikaatoputken kautta yhteensä 690 kuutiota viemärivettä.

Joki oli limainen ja haisi pahalta

Toinen tapaus viittaa Apetit Oy:n huoltovastuulla oleviin puskurialtaisiin, joissa olleita jätevesiä on puhdistettu kesällä 2020.

Tyhjennyspuhdistuksen seurauksena Apetit Ruoka Oy:n puhdistamolla purkuvirtaama Eurajokeen on ollut erityisen suuri heinä-syyskuussa.

Tyhjennys kuormitti jokea niin, että fosfori- ja typpipitoisuudet olivat elokuussa yli kaksinkertaiset.

Hallintokantelun mukaan tapauksen johdosta on käynnistetty toimenpide, joka velvoittaa Apetit Ruoka Oy:tä tekemään hakemuksen ympäristöluvan muuttamiseksi ja puhdistamon toiminnan tehostamiseksi muuttamalla muun muassa pitoisuusluparajoja.

– Apetit Ruoka Oy:n tapaukseen liittyen oli Eurajoen yläjuoksun vesi kesän 2020 aikana limaista ja haisi pahalta. Vesiensuojeluyhdistys sai asiasta useita kyselyitä. Asiaa pyrittiin selvittämään ja yksittäiset jokivarren asukkaat tiedustelivat heikkoa vedenlaatua myös elystä, saamatta siihen selitystä, Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Varjonen kertoo.

Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen mielestä kuvatuista tapahtumista tiedottamatta jättäminen ollut virheellistä ja epäasianmukaista. Yhdistyksen mielestä Eurajoen veden kanssa tekemisissä olevien ihmisten oikeuksiin kuuluu saada tietää jokiveden laadussa tapahtuvista äkillisistä tai pitkäkestoisimmista huonontumisista. Yhdistyksen mukaan tiedottamatta jättäminen on ollut vuosien varrella toistuvaa.

Varjosen mukaan hallintokantelu on edennyt Suomen ympäristöministeriön käsiteltäväksi.