Eurajoen vaihto-oppilaspuistotäydentyi pilvikirsikalla

Eurajoella Rantaperentien varressa sijaitsevassa vaihto-oppilaspuistossa kasvaa nyt yksi puu lisää. Eurajoella rotaryvaihto-oppilaana oleva yhdysvaltalainen Chelsea Kennard jätti muiston itsestään istuttaessaan puistoon pilvikirsikantaimen sunnuntaina.

Eurajoen Rotaryklubi perusti puiston muutama vuosi sitten sillä ajatuksella, että jatkossa kukin Eurajoella vuoden viettävä rotaryvaihto-oppilas saa istuttaa yhden puun lisää. Puisto on lisäksi tarkoitettu myös kaikkien eurajokelaisten iloksi ja viihtyvyydeksi.

Vaihto-oppilastoiminta on ollut Eurajoen Rotaryklubin keskeisin toimintamuoto klubin perustamisvuodesta 1985 lähtien. Maailmalle on lähetetty kaiken kaikkiaan 23 vaihto-oppilasta. Vastavuoroisesti klubi on ottanut vastaan 22 vaihto-oppilasta.

Vaihto on ollut aktiivisinta australialaisten klubien kanssa. Toiseksi eniten vaihto-oppilaita on lähtenyt Yhdysvaltoihin. Näiden maiden lisäksi Eurajoella on ollut rotaryvaihto-oppilas myös Brasiliasta, Etelä-Afrikasta ja Kanadasta.

Eurajoen Rotaryklubi kutsui kaikki vuosien varrella lähettämänsä vaihto-oppilaat yhteiseen tapahtumaan sunnuntaina.