Eurajoen vedessä huimia bakteeripitoisuuksia

Eurajoen vedestä löytyi tuoreissa analyyseissä entistäkin suurempia määriä suolistobakteereita.

Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto otti joesta näytteitä kuluvan viikon maanantaina, ja tulokset valmistuivat keskiviikkona.

Jätevedenpuhdistamon purkuputkessa Ruosteenojalla enterokokkibakteerien määrä oli yli 20 000 pesäkkeitä muodostavaan yksikköä (pmy) desilitrassa. Kolibakteereilla lukema oli yli 24 000.

Sata metriä alajuoksun suuntaan otetussa näytteessä pitoisuudet olivat 5 100 ja 10 000. Kuurnamäen sillan luota otetussa näytteessä lukemiksi tuli 6 500 ja 14 000.

Luvut ovat erittäin korkeita, jos niitä verrataan esimerkiksi vihannesten kasteluveden raja-arvoihin (enterokokit <200 ja kolibakteerit <300 pmy desilitrassa).

Raja-arvot ylittyivät selvästi vielä alimmassakin näytteenottopisteessä, Karrantien sillalla.

Ruosteenojan tyhjennysputkesta ylävirran suuntaan otetuissa näytteissä bakteeripitoisuudet olivat sen sijaan pieniä, enterokokeilla 11-13 ja kolibakteereilla 31 pmy.

Eurajoen vesi on edelleen käyttökiellossa.

JVP-Eura Oy:n roolista asiassa on ollut erilaisia näkemyksiä, sillä puhdistamon tarkkailututkimusten mukaan purkuveden bakteeripitoisuus on ollut melko alhainen.