Eurajoen viherryksen syy: kohonnut metallipitoisuus

Eurajoen vihertäväksi muutuneen veden syynä ovat todennäköisesti jokiveden kohonneet metallipitoisuudet.

Ruosteenojan sillan kohdalta maanantaina otetuista vesinäytteistä havaittiin, että esimerkiksi kobolttia ja kadmiumia on selvästi normaalia korkeampina pitoisuuksina.

Kyseisten metallien tietyt hapetusasteet ovat väriltään vihreitä ja sinivihreitä.

Tietoa metallien lähteestä ei ole. Ely-keskuksen mukaan koboltin ja kadmiumin käyttö on teollisuudessa harvinaista.