Eurajoen virkistyskäyttökielto on purettu

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta päätti tänään purkaa Eurajoen käyttökiellon virkistyskäytön osalta. Uimakielto sen sijaan puretaan vain Mäkelän uimarannalta, joka on hyväksytty pieneksi yleiseksi uimarannaksi.

Mäkelän uimarannalta 5.6, 10.6. ja 19.6. otetut näytteet todettiin soveltuvan uimavedeksi. Myös Kuurnamäen sillan kohdalla oleva, 19.6. otettu näyte soveltui uimavedeksi.

Käyttökielto talous- ja kasteluvetenä säilyy toistaiseksi, koska vihannesten kasteluun tarkoitetun veden laatukriteerit ovat tiukemmat kuin uimavesille asetetut vaatimukset.

Näytteenottoa jatketaan tehostetusti, kunnes kasteluvedelle asetetut mikrobiologiset kriteerit täyttyvät toistuvasti Kuurnamäen sillan ja Mäkelän uimarannan kohdalla.

JVP-Eura Oy on aloittanut ns. jäteveden hygienisoinnin 10.5. ja sitä jatketaan toistaiseksi.