Eurajoesta johdetaan jälleen vettä Raumalle

Rauman vesilaitos on alkanut ottaa kolmen kuukauden tauon jälkeen raakavettä Eurajoesta. Syynä on Lapinjoen veden liian korkea humuspitoisuus.

Jokivesi tulee vesilaitokselle raakavesialtaan eli Äyhönjärven kautta.

Lapinjoen veden humuspitoisuudet ovat jo useita päiviä olleet sään kylmenemisen vuoksi liian korkeat.

Eurajoen vedestä saadaan laadullisesti parempaa vettä, vaikka se ei mikrobiologiselta laadultaan täytä uimavedelle ja kasteluvedelle annettuja laatuvaatimuksia. Hyvälaatuista juomavettä siitä saadaan kuitenkin tehtyä vesilaitoksen puhdistusprosessin kautta.

Veden laatua valvovan viranomaisen, laboratoriopäällikkö Eeva Peuran mielestä Eurajoen raakaveden johtaminen Äyhönjärveen on vedenkäyttäjän kannalta turvallinen ratkaisu, sillä näin talousvedestä saadaan laadullisesti parempaa. Laatuun vaikuttaa erityisesti se, että veden puhdistukseen joudutaan käyttämään vähemmän kemikaaleja kuin Lapinjoen humuspitoista vettä käytettäessä.