Eurajoki.info kokoaa Eurajoki-tiedon kaikkien nähtäville

Eurajoki.info on avautunut yleisön käyttöön.

Nettisivustolle on kerätty Eurajokeen liittyvää tietoa, kuten vedenlaadun seurannan tuloksia, vanhoja Eurajokea koskevia raportteja ja suunnitelmia, ilmakuva-atlas sekä jokeen liittyviä tarinoita ja kuvia. Myös Eurajoen tulevan suojelutyön suunnittelu tapahtuu jatkossa Eurajoki.infossa.

Aiheeseen liittyviä työpajoja on tulossa myöhemmin tänä vuonna. Eurajokeen liittyvää aineistoa kerätään myös huhti-toukokuun vaihteessa Irjanteella Kulttuuriperinnön tutkimuksen ja maisemantutkimuksen oppiaineiden kenttäkursseilla.

Yhteinen Eurajoki on Pyhäjärvi-instituutin, JVP-Eura Oy:n ja Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman yhteinen EAKR-hanke, joka käynnistyi viime syksynä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen rahoittamana.

Eurajoki.infosta toivotaan kehittyvän aktiivinen ja vuorovaikutteinen foorumi Eurajoen tilasta kiinnostuneille ihmisille. Eurajoki.infoon toivotaan erityisesti jokivarren asukkaiden ja muiden joen ystävien omia havaintoja, muistoja ja valokuvia kaikkien nähtäville.