Eurajoki investoi yhdeksällä miljoonalla eurolla - ilman velkarahaa

Kirjastotalon rakentamisen aloittaminen, uuden tieyhteyden rakentaminen Lapijoen ja kirkonkylän välille sekä Lapijoen päiväkodin valmistuminen sekä siihen liittyvät järjestelyt sisältyvät kunnanjohtaja Harri Hiitiön laatimaan Eurajoen kunnan ensi vuoden talousarvioesitykseen.

Budjetissa investointeja tehdään kaikkiaan yhdeksällä miljoonalla eurolla. Ne pystytään kokonaan kattamaan vuosikatteella, joten lainarahaa ei ensi vuonnakaan tarvita.

Kunnanjohtajan mukaan talousarvion mukainen toimintaa varmistaa kuntalaisten arjen sujumisen ja aidon hyvinvoinnin. Kunnan vahva taloudellinen asema varmistaa laajan palveluverkoston ylläpitämisen. Alhaisen tuloveroprosentin lisäksi kunta on kyennyt tarjoamaan myös palvelut kohtuuhinnalla. Valtakunnallisestikin ajatellen laajana rakennettuun vesi- ja viemärijärjestelmään osalliseksi pääsee niin keskustassa kuin haja-asutusalueellakin saman suuruisella liittymismaksulla.

Kunta arvioi keräävänsä verotuloina vajaat 38,6 miljoonaa euroa. Siitä kiinteistöverojen osuus on noin 14 miljoonaa, josta puolestaan TVO:n osuus on runsaat 12 miljoonaa euroa. Kohtuullisten palvelumaksujen vuoksi toimintatuottojen määrä on 4,6 miljoonaa, kun toimintamenot nielevät  42 miljoonaa. Talousarvio päätyy runsaan 8,5 miljoonan ylijäämään.