Eurajoki mitataan nyt päästä päähän

Eurajoen koko uoman vedenlaatu mitataan tällä viikolla tarkemmin kuin koskaan ennen.

Tutkimus tehdään jatkuvatoimisella mittauksella kanootista. Veden sameus-, sähkönjohtavuus- ja pH-arvot mitataan minuutin välein, ja tiedot liitetään gps-paikantimen avulla oikeaan kohtaan joessa. Näin on tarkoitus käydä läpi koko Eurajoen uoma.

Joesta ja siihen laskevista ojista otetaan myös runsaasti vesinäytteitä. Niistä analysoidaan edellisten lisäksi fosfori- ja typpipitoisuudet sekä suolistobakteerien pitoisuus. 

Jatkuvatoimisella mittauksella ei ole Suomessa käyty aiemmin läpi kuin yksi jokivesistö, Paimionjoki.

Tutkimuksen toteuttavat Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Marva Media.

Mittauskanootti on liikkeellä ainakin maanantain ja tiistain. Tutkimuksen tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset julkaistaan Länsi-Suomessa muutaman viikon kuluttua.