Eurajoki tarjoaa henkilöstölle kunto- ja työhyvinvointikartoitusta

Eurajoen kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tarjoaa koko väelleen mahdollisuutta ilmoittautua kuntokartoituksiin. Mukana ovat kunnan henkilöstön lisäksi Attendo terveyspalvelut Oy ja kunnanvaltuusto, joka toimii hankkeen esimerkillisenä veturina. Näin kokonaishenkilömäärä kipuaa yli 450 henkilöön.

Tavoitteena on tarkastella Eurajoen kunnan liikunnan ja hyvinvoinnin asemaa, johtamista ja resurssointia sekä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Edelleen tarkastellaan liikunnan olosuhteita, liikuntapalveluita, liikunnan viestintää ja liikunnan tuen määrää henkilöstölle. Yksi tavoite on kohentaa henkilöstön liikunta-aktiivisuutta ja seurantajärjestelmiä.

Päämääränä on parantaa henkilöstön työkykyä ja vähentää mm sairauspoissaoloja.