Euran apteekille Vuoden lääkitysteko -tunnustuspalkinto

Euran apteekissa käyttöönotetut uudet toimintatavat itsehoitoasiakkaan lääkeneuvonnassa sekä henkilökunnan innostus asiakkaan palveluun toivat apteekille 3 000 euron tunnustuspalkinnon Farmasian Päivillä perjantaina.

Perusteluissa todetaan, että Euran apteekissa on varmistettu, että itsehoitoasiakas saa farmaseuttiselta henkilökunnalta hoitosuosituksiin perustuvaa neuvontaa ja asiakkaan lääkehoidon tarve arvioidaan keskustelemalla asiakkaan kanssa.

Asiakasta ohjataan myös lääkkeettömään hoitoon tai tarvittaessa ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Apteekkari Raija Kaitila on ollut reilun vuoden Euran apteekin apteekkarina. Heti ensitöikseen hän päätti kehittää itsehoitoasiakkaiden palvelua.

–– Olen hurahtanut lääkeneuvontaan ja itsehoitoasiakkaan palveluun jo kauan sitten. Kukaan ei voi tehdä lääkeneuvontaa paremmin kuin me koulutetut farmasian ammattilaiset, sanoo Kaitila.

Euran apteekissa hyödynnetään neuvontaa tukevia työkaluja, kuten Käypä hoito -suosituksia ja palvelua yhdenmukaistavia muistisääntöjä, jotka auttavat varmistamaan, että asiakas saa oikean lääkkeen, osaa käyttää sitä oikein ja oikealla annostuksella.

Lisäksi henkilökunta on saanut lääkeneuvontaa ja asiakaspalvelua tukevaa koulutusta.