Euran ja Honkilahden Osuuspankit suunnittelevat jälleen yhdistymistä

Honkiladen ja Euran Osuuspankkien hallitukset ovat päättäneet esittää uudelleen pankkien yhdistymistä. Asiasta päättä Honkilahden osuuskunnan kokous ja Eurassa edustajisto helmikuun alussa 2020.

Yhdistyminen tulisi voimaan 31.7.2020.

Honkilahden Osuuspankki on pienimpiä pankkeja Suomessa. Toimitujohtajan lisäksi pankissa työskentelee yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen työntekijä.

Viime vuosina moninkertaistuneen viranomaissäätelyn vaatimukset asettavat myös pienille pankeille monelta osin samat vaatimukset kuin isoille pankeille.

Pankkien hallitukset esittivät yhdistymistä jo viime talvena, ja Euran Osuuspankin edustajisto olikin yhdistymisen kannalla, mutta Honkilahden Osuuspankin osuuskunnan keskuudessa esitys ei vielä silloin saanut tarvittavaa kannatusta.

Mahdollisen yhdistymisen jälkeen Euran konttori palvelee asiakkaita viitenä päivänä viikossa ja Honkilahden konttori kahtena päivänä viikossa.