Euran jätevedenpuhdistamoa koskeva esitutkinta siirtyy syyteharkintaan

Lounais-Suomen poliisilaitoksen Satakunnan talousrikostutkintayksikössä esitutkinnassa ollut JVP-Eura Oy:tä koskeva epäilty ympäristön turmeleminen siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.

Asian tutkinta lähti liikkeelle syksyllä 2012, jolloin muutamia Euran kuntalaisia teki tutkintapyynnön JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon toiminnasta ja sen mahdollisista jätevesipäästöistä Eurajokeen. Vastaavia tutkintapyyntöjä tuli myös muilta tahoilta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemän tarkastuksen ja siitä seuranneen tutkintapyynnön perusteella aloitettiin esitutkinta.

Esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella on poliisin mukaan syytä epäillä, että JVP-Eura Oy on syyllistynyt ympäristön turmelemiseen juoksuttamalla ohi puhdistamatonta jätevettä toistuvasti Eurajokeen ilmoittamatta siitä valvovalle viranomaiselle.

JVP-Eura Oy:n enemmistöosakas on Euran kunta ja muut omistajat ovat lähiseudun elintarvike- ja paperiteollisuusalan yritykset.

Ohijuoksutukset ovat tapahtuneet pitkällä aikavälillä ja esitutkinta kohdistuu 2006 jälkeiselle ajalle. Pääasiallinen syy ohijuoksutuksiin on ollut puhdistamon riittämätön kapasiteetti.

Esitutkinnassa on kuultu rikoksesta epäiltynä yhtiön vastuuhenkilöitä sekä puhdistamon toiminnasta vastaavia.