Euran kaavoista lausuntoja ja kannanottoja

Euran keskustaajaman osayleiskaavaluonnos ja Kauttuanmetsän 1. vaiheen asemakaava ovat olleet yleisesti nähtävänä kuukauden ajan tämän viikon maanantaihin asti. Kannanotot ja lausunnot on pitänyt esittää ennen nähtävillä olon päättymistä. Viranomaisille on annettu lausuntoaikaa 28.huhtikuuta saakka.

Osayleiskaavaluonnoksesta on tullut määräajassa yhdeksän kannanottoa ja kaavaehdotuksesta on tullut seitsemän lausuntoa.

Valmistelun jälkeen lausuntoja käsitellään seuraavassa kaavatoimikunnan kokouksessa.