Euran kouluverkkosuunnitelmaa mietitään vielä


Euran kasvatus- ja opetuslautakunta ei ollut vielä valmis ottamaan kantaa Euran kunnan tulevaan kouluverkkooon. Asian käsittelyä siirrettiin kahdella viikolla.

Myös Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen siirrettiin. Asia on lautakunnan listalla ollut jo useaan otteeseen ja kertaalleen se on palautunut lautakunnalle myös kunnanhallitukselta.


Kouluverkkosuunnitelmassa koulujen määrä lähivuosina supistuisi kahdella. Sorkkisten koulu esitetään lakkautettavaksi kesällä 2015 ja Kiukaisten yhteiskoulu sulautetaan Euran yhteiskouluun vuosien 2015–2017 aikana. Tämä edellyttää koulukeskuksen remontin toisen vaiheen valmistumista.
Lisäksi Kirkonkylän koululla toimivat erityisopetuksen yksiköt suunnitellaan siirrettäväksi Euran koulukeskuksen yhteydessä toimivan Ahmasojan koulun yhteyteen ja alkuluokka lakkautettaisiin kokonaan.

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalveluiden uudelleenorganisointi on teettänyt runsaasti töitä ja virkamiesten laatimat ehdotukset ovat lautakuntakäsittelyssä torpattu.


Nyt esitetään ryhmäperhepäiväkoti Viuhulan muuttamista päiväkodiksi ensi vuoden elokuusta lähtien ja tilojen remontointia kevään 2014 aikana.
Ehdotuksen mukaan ryhmäperhepäiväkoti Päivätuuli lopettaisi toimintansa ja Harolan vanhalle koululle olisi tulossa tilapäisesti  päiväkotiryhmä yhteistyössä esiopetuksen kanssa.