Euran kunnan alijäämä söi myös vanhat puskurit

Eura ei vielä ole kriisikunta, mutta taloustilanne on huolestuttava eikä tulevien vuosien talouden suunnittelu tule olemaan helppoa.

Ensi maanantaina kokoontuva kunnanhallitus saa keskusteltavakseen viime vuoden raskaasti tappiollisen tilinpäätöksen.
Kunta kirjasi 4,2 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen. Tulo rahoituksen määrä ei ole riittänyt kattamaan edes toimintamenoja ja vuosikate oli myös 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Viime vuosi oli toinen vuosi peräkkäin, kun talous oli pahasti alijäämäinen.

Aikaisempien vuosien taseeseen kertynyt ylijäämä painui pakkaselle 0,3 miljoonaa euroa.

Alijäämä ei vielä ole iso, mutta kun tälle vuodelle budjetti laadittiin 1,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja kuntatalouden näkymät ovat koko ajan heikentymässä, ei luvassa ole helppoja aikoja.

Myös konserniyhteisöjen tulos kokonaisuutena oli negatiivinen ja yhteenlaskettu tulos kunnasta ja konserniyhteisöistä oli peräti 4,5 miljoonaa euroa miinuksella.

Konsernilaskelmien negatiivisen tuloksen tekivät erityisesti Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky ja kunnan kiinteistöyhtiöt.
Viime vuodelle laadittu talousarvio oli niukasti ylijäämäinen, mutta jo alkuvuodesta selvisi, ettei siinä pysyttäisi ja talouden vakauttamistyö aloitettiin.

Kuntatalouden heikkenemisen taustalla on yleisesti ollut tulorahoituksen ongelmat. Tulot ovat laskeneet. Vaikka Eurassakin on toiminnallisin muutoksin saatu menojen kasvua hillittyä, ei muutos ole ollut vielä riittävä.

Verotulot ovat kahden vuoden aikana laskeneet 1,1 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot ovat vastaavasti laskeneet kahden vuoden aikana 1,1 miljoonaa. Kun tästä otetaan pois kerta luontoinen harkinnanvarainen valtionosuus, luku nousee 3 miljoonaan euroon.

Ennen koronaviruksen tuloa kuntatalouden arvioitiin yleisesti vahvistuvan, mutta nyt näkymät arvioidaan vähintäänkin haastaviksi.

Kunnan lainamäärä kasvoi 9,8 miljoonaa euroa, joka asukasta kohden muutettuna tekee 870 euroa uutta velkaa per euralainen. Asukasta kohti laskettuna velkaa on nyt 3 514 euroa, joka on nyt selvästi enemmän kuin maan keskiarvo.
Euran kuntakonsernilla oli taseessa ylijäämää enää 1,2 miljoonaa ja tämän vuoden alijäämä 4,5 miljoonaa euroa tekee kuntakonsernin taseeseen kertyneeksi alijäämäksi 3,4 miljoonaa euroa.

Koko konsernin lainamäärä kasvoi 63,2 miljoonaan euroon, mikä on 5 453 euroa euralaista kohti.