Euran kunnanjohtajaksi haluaa 16 hakijaa

Eurassa avoinna ollut kunnanjohtajan virka kiinnosti 16 hakijaa. Viran hakijoiden joukossa olivat myös Euran nykyinen talousjohtaja Kari Rupponen, henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki sekä hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen.

Hakijoiden joukossa on myös entinen kansanedustaja Minna Lintonen Forssasta.

Sen sijaan kunnanhallituksen puheenjohtajan Harri Lehtosen tai apulaiskunnanjohtaja Antti Jantusen nimeä ei hakijalistalla ole.

Virkaa hakivat Johanna Aalto, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, Eura; Helena Erkkilä, viestintäammattilainen, valtiotieteiden kandidaatti, Turku; Ilpo Haalisto, markkinointijohtaja, kasvatustieteen maisteri, Nousiainen; Lauri Jaakkola, opettaja, Eura; Jouko Koivunen, hallinto- ja talouspäällikkö, kauppatieteiden maisteri, koneenrakennusinsinööri, Eura; Tuula Kuvaja, kaupunginjohtaja/talous- ja kehittämisjohtaja, filosofian maisteri, Kemijärvi; Raimo Laaksonen, kauppatieteen maisteri, koneenrakennuksen insinööri, Turku; Minna Lintonen, rehtori/aluerehtori, kasvatustieteen maisteri, Forssa; Juha Majalahti, kaupunginjohtaja, sosionomi, merkonomi, Karkkila; Mika Mannervesi, kaupunkikehityspäällikkö, diplomi-insinööri, Salo; Matti Muukkonen, hallintotieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri, oikeustieteen yo, Espoo; Matti Mäkelä, kokemusasiantuntija, Varkaus; Pekka Reiman, diplomi-insinööri, Nastola; Kari Rupponen, talousjohtaja, sosionomi, Eura; Timo Tolppanen, kuntayhtymäjohtaja, terveystieteiden maisteri, Masku; Teija Vuohijoki, sivistystoimenjohtaja, kasvatustieteen tohtori, Eura.

Kunnanjohtajan virka tuli avoimeksi pitkään Euraa johtaneen Matti Lahtisen ilmoittaessa jäävänsä kesän jälkeen eläkkeelle.