Euran palvelusetelipäätös pysyi hallinto-oikeudessa

Turun hallinto-oikeus on vahvistanut Euran perusturvalautakunnan ratkaisun, jolla määriteltiin palvelusetelin arvo 100 euroksi kotiin tuotetuissa palveluissa ja 75 euroksi palveluseteliyrittäjän järjestämässä vanhusten päivätoiminnasta.

Euran perusturvalautakunnan päätöksestä valitti yksityishenkilö, jonka mukaan tehty päätös rikkoo asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Se velvoittaa ottamaan asiakkaan huomioon ja selvittämään tämän tarpeet sekä mielipiteet.

Oikeuden mukaan palvelusetelin arvopäätöksellä ei ole ratkaistu kenenkään omaishoitajan osalta sitä, miten omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu vapaa hänen osaltaan järjestetään. Omaishoitajan omassa harkinnassa on, haluaako hän hyödyntää palveluseteliä.