Euran perusturvajohtajan toimista kuulemismenettely

Euran perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäen virkatoimet lääkäripalvelujen ostoissa selvitetään ns. kuulemismenettelyllä.

Maanantaina kokoustanut kunnanhallitus päätti käynnistää perusturvajohtajan virkasuhdetta koskevan menettelyn, jonka seuraamuksina voivat olla huomautus, varoitus tai jopa irtisanominen.

Kunnanhallitus oli päätöksessään yksimielinen. Jäsenistä Maaret Vainio jääväsi päätöksenteosta itsensä.

Asiaa käsiteltiin vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä tarkastuslautakunnan pyynnöstä.

Lausunnossaan kunnanhallitus muistuttaa edellyttävänsä tilivelvollisilta virkamiehiltä hankintalainsäädännön ja -ohjeiden noudattamista.

Tarkoituksena on viedä kuulemismenettely kunnanhallituksen päätöskäsittelyyn 27. kesäkuuta.

Tilintarkastajat ovat puuttuneet Sanna-Tuulia Lehtomäen tekemiin satojentuhansien eurojen hankintoihin. Ostopalvelupäätökset on tehty ilman kilpailutusta.

Vuoden2015 aikana lääkäripalveluita hankittiin Doctagon Oy:ltä ja Trinitas Oy:ltä 354 545 eurolla suorahankintana.

Omassa lausunnossaan perusturvajohtaja myöntää tehneensä muotovirheen mutta korostaa Euran kunnan hyötyneen tehdyistä sopimuksista. Euran omia lääkäriresursseja on täydennetty tarkoin valituilla erikoislääkäripalveluilla.

Hänen mukaansa syntyneet säästöt ovat olleet käytettyjä ostopalvelumäärärahoja huomattavasti suuremmat.

Säästöjä on kertynyt esimerkiksi kun yksityisiä palveluasumispaikkoja on voitu irtisanoa. Myös hoitojonot ja hoitojaksojen pituudet ovat lyhentyneet.

Suorahankintaan perusturvajohtaja sanoo päätyneensä, koska tulee markkinat erittäin hyvin eikä tämänkaltaisia palveluntuottajia ole muita tarjolla.