Euran poliisiasema lakkautetaan

Sisäministeriö on tehnyt päätöksen 11 poliisiaseman lakkauttamisesta. Päätös tulee voimaan 22. kesäkuuta 2016.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueelta lakkautetaan Euran poliisiasema.

Sisäministeriön mukaan palveluverkoston karsiminen ei tule johtamaan harvaan asutuilla alueilla merkittävään turvallisuustason laskuun tai palvelujen etääntymiseen kohtuuttomien matkojen päähän.

Sisäministeriö myös edellyttää, että Poliisihallitus selvittää yhteistyössä niiden kuntien kanssa, joista poliisiasema lakkautetaan, mahdollisuudet ja tarpeen yhteispalvelun hyödyntämiseen. Yhteispalvelupiste on asiakaspalvelupiste, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja ja jossa hoidetaan lähinnä vireillepanoon ja neuvontaan liittyviä tehtäviä.

Lakkautuksilla saavutetaan arvion mukaan noin 745 000 euron vuotuiset säästöt. Poliisiasemien määrä on päätöksen toimeenpanon jälkeen 108.