Euran puhdistamo toimii taas

Eurassa toimiva JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamo on jälleen teknisesti kunnossa. Vialliset lietteenpoistokaapimet on yhtiön mukaan saatu uusittua. Lietevaraston pumppu saatiin kuntoon jo viime viikolla

Eurajoen käyttökielto kuitenkin jatkuu, sillä sen purku edellyttää kahta laatuvaatimukset täyttävää näytettä. Veden laatua seuraa Pyhäjärviseudun terveysvalvonta.