Euran puhdistamolla erinomainen alkuvuosi, ympäristöluparajat alittuivat reilusti

Euran jätevedenpuhdistamo toimi alkuvuoden tarkkailuraportin mukaan erinomaisesti. KUVA: arkisto/Juha Sinisalo

Jäteveden puhdistustulos JVP-Euran puhdistamolla oli alkuvuonna erinomainen, kertoo ensimmäisen vuosineljänneksen tarkkailuraportti. Puhdistamo toimi ilman merkittäviä häiriöitä, ja kaikki neljännesvuosittain seurattavat ympäristöluvan ehdot täyttyivät kirkkaasti.

Esimerkiksi fosforinpoistoteho oli alkuvuonna 99 prosenttia ja purkuveden fosforipitoisuus 0,02 milligrammaa litrassa, kun lupa edellyttää 90 prosentin tehoa. Luvan mukainen fosforipitoisuus saisi olla purkuvedessä lähes 15-kertainen alkuvuonna todettuun pitoisuuteen verrattuna.

Myös kemiallisen ja biologisen hapenkulutuksen sekä kiintoaineen raja-arvot alittuivat roimasti. 

Typen ja bisfenoli-A:n lupaehtoja seurataan vuosikeskiarvona. Alkuvuonna näytti näidenkin kohdalla erinomaiselta, sillä esimerkiksi bisfenolia todettu purkuvedessä lainkaan.

Tarkkailuraportin mukaan myös purkuveden hygienisointi oli tehokasta. Jokeen pääsi suolistoperäisiä kolibakteereja alle yksi ja enterokokkeja kaksi pesäkkeitä muodostavaa yksikköä desilitraa kohden. Määrä on murto-osa luvan sallimasta 2000 ja 500 yksiköstä.

Hyvään puhdistustulokseen vaikuttivat muun muassa puhdistamolla ja Jujo Thermalin tehtaalla tehdyt muutokset, joilla jätevesivirtaamia on saatu tasattua Yksi JVP-Euran pitkäaikainen ongelma on ollut voimakas vaihtelu puhdistamolle virtaavan jäteveden määrässä.