Eurassa inventoidaan arkeologisia kohteita - maastotyöt alkavat ensi viikolla

Euran keskustaajaman ja Kauttuan alueella tehdään touko-kesäkuun aikana arkeologista inventointia. Satakunnan museon arkeologi tarkastaa alueella olevia tunnettuja muinaisjäännöksiä sekä etsii uusia kohteita.

Työ liittyy Euran keskustan osayleiskaavatyöhön, ja sen kustannuksista vastaa Euran kunta.

Kenttätyön aikana tarkastetaan ja etsitään sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan muinaisjäännöksiä kuten vanhoja kalmistoja, asuinpaikkoja ja kylänpaikkoja.

Tavoitteena on selvittää muinaisjäännösten tämän hetkinen kunto, tarkka sijainti sekä mahdollisuuksien mukaan myös niiden laajuus.

Keskustan ja Kauttuan muinaisjäännöksiä on viimeksi tarkastettu vuonna 2000, mutta silloin ei kiinnitetty huomioita historiallisen ajan kohteisiin kuten keskiaikaisiin kylätontteihin. Sorkkisten kylän osalta historiallisen ajan muinaisjäännökset on inventoitu vuonna 2008.

Muinaisjäännösten inventoinnin tekee arkeologi Tiina Vasko. Kiinteistä muinaisjäännöksistä ja irtaimista esinelöydöistä sekä niihin liittyvistä huomioista voi ilmoittaa hänelle maastotöiden aikana puhelimitse numeroon 044 701 0927.

Maastotyöt tehdään viikoilla 21 - 24.