Eurassa ja Uudessakaupungissa uusitaan putkisiltoja – liki 30 kilometrin kiertoreitit

Viime kesänä uusittiin Kodisjoen kyläsilta. Vanha betonisilta muutettiin teräsputkisillaksi. Kuva on ajalta ennen remonttia. Arkistokuva: Juha Sinisalo

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla uusitaan heinä–elokuussa useita putkisiltoja, tiedottaa Varsinais-Suomen ely-keskus.

Korjaustöistä aiheutuu vääjäämättä haittaa liikenteelle, koska liikenne joudutaan katkaisemaan sillan kohdalta putken vaihdon ajaksi. Liikenne joudutaan useimmissa kohteissa ohjaamaan kiertoreiteille, jotka voivat olla pitkiäkin.

Liikennehaittojen vähentämiseksi siltaremonttien toteutus on ajoitettu koulujen loma-aikaan, ja mikäli kaikkia kohteita ei ehditä toteuttaa ennen koulujen alkua, niiden toteutus siirtyy koulujen syyslomaan tai ensi kesään.

Länsi-Suomen levikkialueelta putkisiltaremonttikohteita löytyy kaksi: Kaitajärvenojan silta maantiellä 12477 Uudessakaupungissa sekä Lammijärvenojan silta maantiellä 2053 Eurassa. Molemmat toteutetaan alustavan arvion mukaan elokuussa ennen koulujen alkua.

Kaitajärvenojan sillan kohdalla kiertotie toteutetaan Lahdentien, Kalannintien ja Vehmaantien kautta, ja sille tulee pituutta noin 27 kilometriä. Liikennekatko kestää kolme vuorokautta.

Lammijärvenojan silta taas aiheuttaa noin 28 kilometrin mittaisen kieroreitin, joka kulkee Laitilantien ja Yläneentien kautta. Liikennekatko kestää Eurassakin kolme päivää.

Kullekin siltapaikalle johtavalle ja siltatyön takia katkaistavalle maantielle asennetaan tien katkaisun ajankohdasta ja kiertoreitistä tiedottavat opasteet heti kun tarkempi ajankohta on tiedossa, ely-keskus kertoo.