Euroopan komissiolta 1,4 miljoonan euron tuki STX:ltä irtisanotuille

Euroopan komissio on esittänyt 1,4 miljoonan euron tukea STX Finlandin entisten työntekijöiden työllistymiseen.

Tuki myönnettäisiin Euroopan globalisaatiorahastosta. Ehdotukselle on vielä saatava hyväksyntä Euroopan parlamentissa ja EU:n ministerineuvostossa.

Suomi haki rahastolta tukea sen jälkeen, kun STX Finland oli irtisanonut 634 työntekijää. 1,4 miljoonalla eurolla autettaisiin niitä 565:tä irtisanottua, joilla on eniten vaikeuksia uusien työpaikkojen löytämisessä.

Rahoituksella autettaisiin irtisanottuja tarjoamalla heille valmennusta ja koulutusta, edistämällä heidän valmiuksiaan ryhtyä yrittäjiksi sekä myöntämällä heille palkka- ja muita tukia, komissio kertoo tiedotteessaan.

EU:n osuus maailman laivanrakennusteollisuudesta on laskenut kuudessa vuodessa 13 prosentista 5 prosenttiin.