Euroopan sosiaalirahaston hankehaku käynnistyi Satakunnassa

Ohjelmakauden 2014–2020 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeiden haku on käynnistynyt Satakunnassa. Hakemuksia voi jättää sähköisesti EURA2014-järjestelmässä, www.eura2014.fi.

Haku jatkuu 1.9.2014 asti.

Kyseessä on uuden rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ensimmäinen hankehaku. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yrityshankkeiden haku on käynnistymässä 1.7.2014.

Satakunnan ELY-keskus on asettanut haettaville hankkeille painopisteet rakennerahasto-ohjelman teemojen alle. Ohjelman ESR-toimintalinjat, erityistavoitteet ja Satakunnan painopisteet ovat työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.

Hankepäätökset tehdään Keski-Suomen ELY-keskuksessa, mutta lisätietoja saa Satakunnan ELY-keskuksessa työskenteleviltä rakennerahastoasiantuntijoilta.