Euroports ja Zhuhain kaupunki yhteistyösopimukseen: lisääntyvää puutavaravientiä Kiinaan

Euroports on kansainvälinen kuljetus- ja logistiikkapalveluita tarjoava konserni, jolla on toimintaa 26 terminaalissa Euroopassa ja Aasiassa sekä 6 asiakasterminaalissa Euroopassa. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Euroports Finlandin toimitusjohtaja Timo Lehtinen ja Zhuhain hallinnollisen komitean talous- ja teknologiakeskuksen apulaisjohtaja Zhang Ge istuivat 14. kesäkuuta saman pöydän ääreen ja allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää pitkäjänteisesti satamaoperaattorin ja kaupungin välistä liiketoimintaa. Yhteistyösopimus merkitsee jatkossa lisääntyvää puutavaravientiä Kiinaan.

Euroports on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Kiinan kanssa metsäteollisuuden tuotteiden kautta. Yksi Europortsin kolmesta Kiinan satamaterminaalista sijaitsee Zhuhain kaupungissa, joka on vilkkaasti kasvava teollisuuskeskittymä Kaakkois-Kiinassa.

Syy siihen, että sopimus kirjoitettiin juuri Zhuhain kaupungin kanssa, liittyy alueen runsaaseen huonekalutuotantoon.

– Raumalta lähtee suomalaista puutavaraa Zhuhain kaupunkiin, joten kytkös on jo olemassa. Kuten tiedetään, Suomessa on hyvää puuraaka-ainetta sekä osaamista metsäteollisuudessa, jonka tuloksena syntyy paperia, sellua ja puuratavaraa. Vastaavasti Kiinassa on isot markkinat, Timo Lehtinen pohjustaa.

Gaolanin satamaterminaalin toiminta Zhuhain kaupungissa on ollut useamman vuoden pienimuotoista, mutta viime aikoina Euroports on investoinut siihen merkittävästi.

Isot investoinnit, Europortsin nykyinen asema alan toimijana sekä Suomen rooli metsäteollisuuden vientimaana ei ole jäänyt kaupungin johdolta huomaamatta.

– Tähän asti toimintaa on hoidettu paikallisesti, mutta nyt Zhuhain kaupungin lähetystö vieraili ensimmäistä kertaa Raumalla tutustuen Europortsin satamaterminaalin toimintaan. Samalla kirjoitettiin myös kaupungin ja Europortsin välinen yhteistyösopimus, Lehtinen kertoo.

Europortsin terminaalitoiminnan ja puutavaraviennin lisäksi Zhuhain kaupungilla on muitakin kytköksiä alueelle, sillä se on Rauman ystävyyskaupunki. Päivän vierailun aikana Zhuhain kaupungin johto tutustui myös Rauman kaupunkiin sekä muihin alueen yrityksiin.

Europortsin etu moniin muihin toimijoihin verrattuna on se, että se pystyy tarjoamaan niin lähtevän kuin vastaanottovan tuotteen operoinnin. Tätä Kiinassa arvostetaan.

– He kokevat, että koko toiminto on yksissä käsissä. Tällöin he voivat luottaa siihen, että saavat sen, mitä he haluavat ja tarvitsevat. Me olemme käytännössä ainoa satamaoperaattori Suomessa, jolla on tällainen verkosto.