Evira alkaa selvittää tämän kesän viljasadon laatua

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on lähettänyt näytepyynnöt kahdelle tuhannelle viljelijälle viljasadon laatuseurantaa varten.

Näytteiden ja taustatietojen perusteella seurataan tämän vuoden viljasadon käyttölaatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Evira tutkii myös luomuviljan laatua.

Syyskuun alusta lähtien Eviran internetsivuille päivitetään kaksi kertaa viikossa tulokset viljan käyttölaadusta. Vilja-alan yhteistyöryhmän toteuttamassa turvallisuusseurannassa näytteistä tutkitaan hometoksiinien ja raskasmetallien pitoisuuksia sekä kasvinsuojeluainejäämiä. Laatutiedot yhdistetään maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) satotilastoon.

Luonnonmukaisesti tuotetun viljan laatua seurataan erikseen toista vuotta.

Evira toivoo, että viljelijät lähettäisivät näytteitä mahdollisimman pian sadonkorjuun käynnistyttyä, jolloin tiedontarve viljan laadusta on suurin.

Viljelijä saa näytteitään koskevat tutkimustulokset käyttöönsä.