Evira patistaa jatkamaan koloradonkuoriaisten tarkkailua

Omatoimisen perunakasvustojen tarkkailun jatkaminen koloradonkuoriaisten varalta on tärkeää, paaluttaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Koloradonkuoriaisesiintymiä on löytynyt kahdeksan, joista Rauman seutua lähin Salosta.

Osa koloradonkuoriaisten toukista on jo mennyt maahan koteloitumaan. Sen jälkeen aikuistuneet kuoriaiset nousevat jälleen perunakasvustoon syömään talvehtimista varten.

Kuoriaisesiintymien löytyminen nyt on tärkeää, jotta torjuntatoimet ehditään tehdä ennen kuin kuoriaiset kaivautuvat maahan talvehtimaan.

Aikuinen koloradonkuoriainen on noin senttimetrin pituinen, keltaisessa selässä on 10 mustaa pitkittäisraitaa.

Kuoriaishavainnoista ja -epäilyistä voi ilmoittaa Eviralle. Myös pelkistä syödyistä pesäkekohdista perunakasvustossa on syytä ilmoittaa.

Havaintoilmoitusten päivystysnumero on 040 801 4407 joka päivä kello 9–20.