Rauman ex-kirkkoherra Sattilaisen työsuojeluasia ratkesi

Rauman seurakunnan entisen kirkkoherran Seppo Sattilaisen jättämä työsuojeluilmoitus ei ole johtanut toimenpiteisiin aluehallintovirastossa. Sattilainen oli jättänyt epäasiallista kohtelua koskevan ilmoituksensa viime syksynä.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on nyt ilmoittanut, että asian käsittely päättyy. Ratkaisuun on päädytty Rauman seurakunnan asiasta antaman selvityksen perusteella. Ex-kirkkoherra Sattilainen irtisanoutui virastaan viime vuoden lokakuussa vedoten terveydellisiin syihin.

Aluehallintovirastolla on kuitenkin yhä käsiteltävänään muita työsuojeluilmoituksia koskien Rauman seurakuntaa. Kehnosta työilmapiiristä ja sisäisistä ristiriidoista kärsineessä seurakunnassa on käynnissä Työterveyslaitoksen konsultin vetämä työyhteisön kehittämisprosessi.

- Pikkuhiljaa saamme asiat järjestykseen. Vähän aikaa näitä vielä on ennen kuin saadaan pöytä puhtaaksi, kuvailee Rauman vt. kirkkoherra Heimo Hietanen.