Facebook tehostaa Satakunnan sairaanhoitopiirin rekrytointiviestintää

Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon toimialue on avannut
facebook-sivun lääkärirekrytoinnin tarpeisiin. Sivun nimi on Lääkäriksi Satakuntaan ja sen web-osoite www.facebook.com/laakariksisatakuntaan.
Lääkäriksi Satakuntaan -facebook-sivu tuo esiin Satakunnan sairaanhoitopiirissä olevia työmahdollisuuksia, ilmoittaa avoimista työpaikoista ja kertoo työskentelystä sairaanhoitopiirissä.

Pelkkien rekrytointi-ilmoitusten sijaan Lääkäriksi Satakuntaan -sivu tarjoaa tietoa sairaanhoitopiiristä työympäristönä ja -yhteisönä.
Lääkäriksi Satakuntaan -sivu perustettiin psykiatrian toimialueen tarpeesta uudistaa ja tehostaa rekrytointiviestintää. Psykiatrian toimialueen vetovastuusta huolimatta sivu palvelee koko sairaanhoitopiiriin lääkärirekrytointia.
Tavoitteena on tavoittaa entistä suurempi joukko lääketieteenopiskelijoita, erikoistumismahdollisuuksia etsiviä ja
esimerkiksi paluumuuttoa harkitsevia lääkäreitä.
- Psykiatrien rekrytointi Satakuntaan on ollut ja on iso haaste, joten toimintatapoja rekrytoinnissa on myös pakko uudistaa ja nykyaikaistaa, sanoo psykiattian toimialuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu.