Fåfängan rakennemalli on nähtävänä kesän ajan Pyyrmannissa

Fåfängan alueen kaavoitus on käynnistetty uusilla lähtökohdilla, jotka perustuvat vuoden 2018 lopulla nähtävillä olleista luonnosvaihtoehdoista saatuun palautteeseen.

Sekä viranomaisilta että kuntalaisilta saaduissa mielipiteissä ja lausunnoissa toivottiin, että Fåfängan kärkeen ei sijoiteta massiivista lisärakentamista.

Rakennemalli sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys ovat nähtävillä 18.6.–6.9. Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmannissa.

Rakennemallissa mahdolliselle lisärakentamiselle esitetään uutta paikkaa Otantien ja Suvitien risteyskohtaan, jolloin myös liikenneyhteydet linjataan uudelleen.