Fennovoima ei kertonut laitoksensa hintaa Raumalla

Ei laitoksen alustavaa hintalappua, ei arviota megawattitunnin hinnasta eikä liioin tietoa Rauman Energian euro-osuudesta.

Näistä vaiettiin, kun ydinvoimayhtiö Fennovoima ja Rauman Energia esittelivät Pyhäjoelle suunniteltavan voimalaitoksen hanketta lehdistölle Raumalla. Tätä ennen tietoannoksensa saivat Rauman kaupunginvaltuutetut suljetuin ovin.

Fennovoiman omistajakunnan tulee lokakuun loppuun mennessä päättää, ovatko ne mukana voimalaitoksen investointipäätöksessä.

Yli 60 omistajan joukossa on myös Rauman Energia Oy. Sen mukanaolo edellyttää Rauman kaupunginvaltuustolta myönteistä periaatepäätöstä sekä lainatakausta energiayhtiön omarahoitusouudelle.

Fennovoima hakee omistajiltaan sitoumuksia tässä vaiheessa vasta ehdollisina, koska neuvottelut laitostoimitussopimuksesta ovat vielä kesken. Tavoitteena on solmia laitostoimitussopimus vuoden loppuun mennessä.

Koska lukuja ei esitetty, myös Rauman Energian osuus tai kaupungilta pyydettävän takauksen määrä pysyivät avoimina.

Rauman Energian toimitusjohtaja Marko Haapala puolusti mukanaoloa yhtiön strategialla, jossa REO pyrkii vuoteen 2025 mennessä omavaraiseksi sähköntuotannon suhteen. Nyt aste on 35 prosenttia. Hänen mukaansa stratetegian toteuttaminen vaatii kymmenien miljoonien eurojen investoinnit mukaan lukien Fennovoiman, osuuden OL3-hankkeesta sekä uusiutuvat tuotantomuodot.