Fimealle seitsemän haittavaikutusilmoitusta koronarokotteesta

Fimealle on tähän päivään mennessä rekisteröity seitsemän haittavaikutusilmoitusta koronavirusrokotteesta.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat Fimean mukaan allergiset reaktiot, mukaan lukien anafylaktinen reaktio.
Muita haittavaikutuksia ovat rokotuskohdan reaktiot sekä lihaskipu.

Tiedot koskevat Fimean mukaan epäiltyjä yhteyksiä, jotka kuvaavat ilmoittajien havaintoja ja näkemyksiä.

Päätelmiä rokotteiden hyödyistä ja riskeistä voidaan tehdä vasta, kun kaikki asiaankuuluvat tiedot on käyty tieteellisesti läpi osana lääkkeen turvallisuusseurantaa.

Fimea on lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa lääkealan valvonta.