Finanssivalvonnalta huomautus Mietoisten säästöpankkia

Finanssivalvonta on antanut julkisen huomautuksen Mietoisten Säästöpankille riskienhallintaa koskevien vaatimusten rikkomisesta. Finanssivalvonta havaitsi laiminlyönnit ja rikkeet helmikuussa 2012 tekemänsä tarkastuksen yhteydessä.

Pankin markkinariskin ja likviditeettiriskin hallintaa koskeva ohjeistus on ollut puutteellinen ja lisäksi pankin hallituksen asettamia riskirajoja on ylitetty. Pankin sisäinen raportointi hallitukselle ei ole ollut riittävän kattavaa, jotta hallitus olisi voinut tehdä päätöksiä riskiaseman ja limiittien muuttamisesta.