Finnprotein hakee yrityssaneerausta

Finnprotein Oy:n hallitus jätti tänään yrityssaneeraushakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Yrityksen velkojina olevat omistajat puoltavat hakemuksen jättämistä. Finnproteinin liiketoiminta jatkuu saneeraushakemuksesta huolimatta normaalisti.

Toimenpiteen taustalla on Finnproteinin tällä hetkellä kriittinen maksuvalmiustilanne. Saneerauksella pyritään turvaamaan yhtiön pitkän tähtäimen kannattava toiminta varmistamalla sen lyhyen aikavälin toimintaedellytykset.

– Finnproteinin hakeutumisen yrityssaneeraukseen on aiheuttanut suunniteltua kalliimmaksi tullut tehdasinvestointi sekä optimistiset oletukset liiketoiminnan kannattavuuden tasosta. Lisäksi maaliskuun laittomat lakot hidastivat yhtiön tärkeimmän prosessin, etanoliuuton, ylös ajoa ja tältä osin menetimme alkaneen kesäkauden sesongin Norjan kalarehumarkkinoiden osalta, Finnprotein Oy:n toimitusjohtaja Esa Mäki toteaa.

Huolimatta tämänhetkisestä haastavasta maksuvalmiustilanteesta sekä raskaasta taseesta, Finnprotein Oy:n hallitus näkee yrityksen tulevaisuuden kannattavuusnäkymät varsin hyvinä. Vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla on tulossa selkeä tulosparannus, kun valmistuva puupohjaisella biomassalla toimiva biohöyrylaitos aloittaa toimintansa.

Finnprotein on saanut nykyisiltä asiakkailtaan positiivista palautetta ja asiakaskunnan laajentaminen on parhaillaan käynnissä.