Fokuspiste jatkaa yritystoiminnan kehittämistä Vakka-Suomessa

Fokuspiste selvitti metalliteollisuuden tuotantoteknistä toimintaympäristöä Vakka-Suomessa, jotta uuden teknologian käyttötarpeet selviäisivät. Lisäksi viriteltiin yritysverkostoa.

Nyt Fokuspiste-hanke on aktivoitunut uudelleen vuoden 2014 kesäkuun loppuun asti. Esiselvityshankkeessa haastateltiin 30 yritystä.

Tarkoitus on sorvata toimintamalli verkostojen rakentamiseen sekä pilotoida yritysryhmämallia seudulla. Kehitysideoita pyritään jatkojalostamaan systemaattisesti.

Pääkohderyhminä ovat Vakka-Suomen teollisuuden mikro- ja pk-yritykset.

Ensimmäiset Fokuskahvit juodaan 26.11, jolloin selvitellään yhteistä tahtotilaa. Projektipäällikkönä toimii Ukipolis Oy:n Katariina Oikarainen.

Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnat ja yritykset. ELY-keskus hoitaa 65 prosenttia ja kunnat antavat 31 prosenttia rahoituksesta.