Forchemilta 50 000 euroa Åbo Akademille

Mäntyöljynjalostaja Forchem Oy osallistuu Åbo Akademin 100-vuotisjuhlakeräykseen 50 000 eurolla. Forchem kohdistaa lahjoituksensa teknillistieteelliselle koulutusalalle.

Raumalla toimiva Forchem on yksi Euroopan kehittyneimpiä biojalostamoja. Yritys jalostaa mäntyöljyä kemianteollisuudelle, biopolttoaineita energian tuotantoon ja liikennepolttoaineiden raaka-ainetta.

Forchemin toimitusjohtaja Risto Näsin mukaan Forchem haluaa tehdä lahjoituksen mahdollistaakseen osaltaan tutkimuksen jatkumisen Åbo Akademissa.

– Åbo Akademilla on pitkä ja ansiokas puukemian tutkimuksen perinne. Sen lisäksi arvostamme koulutusta. Kouluttaminen on erittäin tärkeää tulevaisuudessa, jotta osaajia on myös jatkossa, sanoo Näsi.

Åbo Akademilla on runsaasti yhteistyötä Forchemin kanssa uusiutuvien materiaalien kemian ja kemiallisen reaktiotekniikan aloilla.