Gallup: Raumalaiset haluavat auttaa

Rauman Seudun Katulähetys ry kysyi Silakkamarkkinoilla gallupissa ihmisen auttamishalukkuudesta.

Vastauksia kertyi 280, joista 253 ihmistä ilmoitti tekevänsä jonkinlaista auttamistyötä. Auttamistyötä tehtiin eniten erilaisten lahjoitusten kautta.

Esteenä auttamistyölle pidettiin oman ajan tai rahan puutetta.

Auttamistyössä helpoimpana koettiin keräykset ja lahjoitukset, joiden avulla kerätään rahallista tukea avustuskohteisiin.

Lahjoitusten kautta auttamistyöhön kertoi osallistuvansa 121 vastaajaa. Vapaaehtoistyötä vastaajista ilmoitti tekevänsä 110 henkilöä.

Auttamistyöstä ei gallupin perusteella silti haluta tehdä isoa numeroa. Useat vastaajista eivät pitäneet omaa toimintaansa auttamistyönä, vaikka auttaisivatkin lähimmäistä arkipäivän askareissa.