Haaskojen käyttö metsästyksessä halutaan kieltää osaksi vuotta

Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee metsästyslakiin haaskanpitokieltoa, joka estäisi haaskojen käytön suurpetojen houkuttelussa 1.5.–9.9.

Maastoon ei saisi jättää kiellon aikana hautaamatta ahman, ilveksen, karhun tai suden käyttämää ravintoa. Hunajan jättäminen hautaamatta maastoon olisi kiellettyä ympäri vuoden. Rikkomuksista seuraisi sakkoja.

Kiellosta voitaisiin poiketa Suomen Riistakeskuksen myöntämällä luvalla. Lupa myönnetään, jos ravinnon tarjoaminen on välttämätöntä tutkimustoiminnan, elinkeinon harjoittamisen, eläintautien ehkäisemisen, uhanalaisten lajien suojelun tai vahinkoa aiheuttavien eläinten tai vieraslajien poistamisen vuoksi. Pienpetopyyntiin esityksellä ei olisi merkittävää vaikutusta aikarajoituksen johdosta. Esityksellä ei muutettaisi muusta lainsäädännöstä jo nykyisin toiminnalle asetettuja rajoituksia.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa Haaskaseminaarin Kuhmossa 15. toukokuuta. Ministeriö esitteli suunnitelmansa rajoittaa suurpetojen houkuttelua ravinnolla.

Suurpetojen, erityisesti karhun houkuttelu haaskaruokintapaikoille on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Haaskaruokintapaikkoja on sekä kuvaustoimintaa harjoittavilla yrittäjillä, mutta yhä enenevässä määrin myös yksityisillä henkilöillä.

Ministeriön esitys sai seminaarin osallistujilta vahvan tuen ja ministeriö jatkaa tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelua. Tavoitteena on vuoden loppuun mennessä saada luonnos hallituksen esitykseksi lausuntokierrokselle. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan aikaisintaan keväällä 2015.