Haasteelliset lumiolosuhteet estivät susien pannoitukset

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ei onnistunut laittamaan lähetinpantaa yhdellekään sudelle viime talvena poikkeuksellisten lumiolosuhteiden vuoksi.

Susien onnistunut pannoitus vaatii riittävän paksun lumipeitteen, joka kantaa moottorikelkkaa. Samalla paksun lumikerroksen päällä on oltava pehmeää lunta, joka upottaa sutta. Näin pannoitukset saadaan tehtyä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti vaarantamatta sutta, merkitsijöitä tai kalustoa.

Tämä on ensimmäinen vuosi, kun yhtään sutta ei saatu pannoitettua. RKTL on pannoittanut susia vuodesta 1998 lähtien. Edellisvuoden pannoituksista neljällä sudella on vielä toimiva panta, mutta niiden toiminta lakkaa kesän kuluessa patterien keston loppuessa.

Reviirien kartoitus on keskeistä susikannan runsauden seurannassa. Reviirien kartoittamiseen on käytetty pääasiassa satelliittiseurantatietoa niillä alueilla, joilla susia on onnistuttu pannoittamaan.

Lähetinpantatietojen puuttuessa susikannan arvioinnissa korostuvat nyt petoyhdyshenkilöiden kirjaamat susihavainnot ja maastotyö. Ilman pantoja ei saada tietoa myöskään nuorten susien levittäytymisestä, vaelluksista ja asettumisesta uusille alueille.

Pannoittamisen epäonnistuttua tänä talvena ei myöskään erityisesti koiravahinkojen vähentämiseen tarkoitettua verkkopalvelua http://pantaseuranta.rktl.fi/ voida avata metsästyskauden alussa. RKTL selvittää, voidaanko suositun pantaseurannan tilalle ja jatkossa myös rinnalle tarjota vaihtoehtoista palvelua.